یادداشت های رویاگر

یادداشت هایی درباره بازاریابی الکترونیکی و شبکه های اجتماعی

لیست محتوا: در گروه انتخابی شما محتوایی منتشر نشده است.

دوشنبه، 31 اردیبهشت 1397

طراحان گرافیگ مانند مومیایی کنندگان دلسوزی هستند که تکه های داده را مثل تعداد زیادی از پروانه های خشک شده به صندوق جواهرات میچسبانند. — Paul Saffo

فرم جستجو
large desktopdesktoptabletphone © royagar.com