یادداشت های رویاگر

یادداشت هایی درباره تعادل زندگی شخصی و کاری

چگونه با لذت، شادمانی و راحتی کار کنیم؟

چگونه با لذت، شادمانی و راحتی کار کنیم؟

در این پست به نحوۀ صحیح انجام یک کار و کیفیت درونی شروع و اتمام آن پرداخته می شود. درک نکات اشاره شده به شما کمک خواهد کرد تا از کاری که در حال انجام آن هستید بدون توجه به شرایط بیرونی، لذت ببرید. شرایط درونی شما هنگام کار، در بالا رفتن کیفیت خروجی های شما تاثیر بسزایی خواهد داشت.

دوشنبه، 31 اردیبهشت 1397

طراحان گرافیگ مانند مومیایی کنندگان دلسوزی هستند که تکه های داده را مثل تعداد زیادی از پروانه های خشک شده به صندوق جواهرات میچسبانند. — Paul Saffo

فرم جستجو
large desktopdesktoptabletphone © royagar.com