یادداشت های رویاگر

یادداشت هایی درباره مدیریت کسب کارهای کوچک

شنبه، 24 مهر 1400

هر خالقی تفاوت بین تصور شخصی خود و تجلی نهایی آن را با زجر بسیار تجربه می کند. — Isaac Bashevis Singer

رویاگر در اینستاگرام

اینستاگرام رویاگر
فرم جستجو
large desktopdesktoptabletphone © royagar.com