یادداشت های رویاگر

یادداشت هایی درباره عکاسی تبلیغاتی تجاری

لیست محتوا: در گروه انتخابی شما محتوایی منتشر نشده است.

یکشنبه، 30 اردیبهشت 1403

سیستم شبکه ای (grid) تنها میتواند به شما کمک کند، اما ضامن هیچ چیز نیست. این سیستم چند کاربرد مشخص دارد و هر طراحی میتواند با توجه به سبک شخصی خود از آن استفاده کند. اما هر کسی باید کار با آن را یاد بگیرد. این هنریست که به تمرین احتیاج دارد. — Josef Muller-Brockmann

رویاگر در اینستاگرام

اینستاگرام رویاگر
فرم جستجو
large desktopdesktoptabletphone © royagar.com