یادداشت های رویاگر

یادداشت هایی درباره عکاسی تبلیغاتی تجاری

لیست محتوا: در گروه انتخابی شما محتوایی منتشر نشده است.

شنبه، 11 تیر 1401

به نظر من تبلیغ مفهومی بسیار زیباست که به وسیله بازاریابهای خودخواه به گند کشیده شده و نتیجه‌اش انگیزه‌های فاسد و اجرای نادرست آن شده. — Michael Mistretta

رویاگر در اینستاگرام

اینستاگرام رویاگر
فرم جستجو
large desktopdesktoptabletphone © royagar.com