یادداشت های رویاگر

یادداشت هایی درباره تعادل زندگی شخصی و کاری

چگونه با لذت، شادمانی و راحتی کار کنیم؟

چگونه با لذت، شادمانی و راحتی کار کنیم؟

در این پست به نحوۀ صحیح انجام یک کار و کیفیت درونی شروع و اتمام آن پرداخته می شود. درک نکات اشاره شده به شما کمک خواهد کرد تا از کاری که در حال انجام آن هستید بدون توجه به شرایط بیرونی، لذت ببرید. شرایط درونی شما هنگام کار، در بالا رفتن کیفیت خروجی های شما تاثیر بسزایی خواهد داشت.

یکشنبه، 30 اردیبهشت 1403

سیستم شبکه ای (grid) تنها میتواند به شما کمک کند، اما ضامن هیچ چیز نیست. این سیستم چند کاربرد مشخص دارد و هر طراحی میتواند با توجه به سبک شخصی خود از آن استفاده کند. اما هر کسی باید کار با آن را یاد بگیرد. این هنریست که به تمرین احتیاج دارد. — Josef Muller-Brockmann

رویاگر در اینستاگرام

اینستاگرام رویاگر
فرم جستجو
large desktopdesktoptabletphone © royagar.com