یادداشت های رویاگر

یادداشت هایی درباره مدیریت کسب کارهای کوچک

شنبه، 09 مهر 1401

برای رضایت همه طراحی نکن. این کار غیرممکن است. نتیجه این کار چیزی نیست جز طرحی که رضایت هیچ کس را جلب نمی‌کند. — Leisa Reichelt

رویاگر در اینستاگرام

اینستاگرام رویاگر
فرم جستجو
large desktopdesktoptabletphone © royagar.com