یادداشت های رویاگر

یادداشت هایی درباره مدیریت کسب کارهای کوچک

دوشنبه، 02 خرداد 1401

طراحی خوب یعنی اینکه مجبور نباشی بگویی: "اینجا کلیک کنید". — Shawn Leslie

رویاگر در اینستاگرام

اینستاگرام رویاگر
فرم جستجو
large desktopdesktoptabletphone © royagar.com