لوگوی شرکت مبشران اندیشه خبره

لوگوی شرکت نرم افزاری مبشران اندیشه خبره، طرح اول لوگوتایپ شرکت نرم افزاری مبشران اندیشه خبره، طرح انتخاب شده لوگوی شرکت نرم افزاری مبشران اندیشه خبره، طرح سوم لوگوی شرکت نرم افزاری مبشران اندیشه خبره، طرح چهارم

خصوصیات

شرکت نرم افزاری مبشران اندیشه خبره (ماخ) با همکاری و مشارکت جمعی از متخصصان کار آزموده در عرصه فناوری، تحقیق، رایانه و آموزش تأسیس شده است و تاکنون خدمات نرم افزاری ارزشمندی را برای سازمانها، نهادهای دولتی و شرکت های خصوصی انجام داده است. این شرکت با ویژگیهای خاصی مانند استفاده از جدیدترین نرم افزار ها و تکنولوژیها، حداکثر امکانات، حداکثر سرعت، حداکثر کارآیی و ارائه بعد گرافیکی متناسب با نوع کاری که از نظر روان شناسی مطلوب و خسته کننده نباشد، خدمات خود را عرضه می کند.

اهداف

طراحی لوگوی شرکت نرم افزاری مبشران اندیشه خبره.

مشخصات و نتایج

  • ماخ در زبان آلمانی واحد سنجش سرعت و ابتدای عنوان اصلی شرکت یعنی مبشران اندیشه خبره است. موسسان شرکت ماخ این مفهوم را بی تناسب با مفهوم پردازش سریع اطلاعات توسط کامپیوتر های امروزی ندیدند و این اسم را به عنوان نام شرکت انتخاب کردند.
  • طرح انتخابی (طرح دوم) با استفاده از حروف مایل Italic، القاء جابجایی توسط خطوط موازی انتهای طرح و حرکت از سمت چپ به راست به خوبی توانسته مفهوم سرعت و حرکت را تداعی کند.
فرم جستجو
large desktopdesktoptabletphone © royagar.com