تابلوی نمایندگی های شرکت رسا

  • سفارش دهنده:شرکت سرویس دهنده اینترنت رسا
  • تاریخ:خرداد ماه 1386
  • مسئولیت:طراح

نمای کامل تابلو فلکسی طراحی شده برای شرکت خدمات اینترنتی رسا لوگوی سه بعدی شرکت خدمات اینترنتی رسا سمبل گرافیکی برای معرفی سایت رسا

خصوصیات

شرکت سرویس دهنده اینترنت رسا تهیه کننده خدمات اینترنتی و کارتهای Dialup است.

اهداف

هدف طراحی این تابلو نصب در محل نمایندگی های پخش کارتهای دسترسی به اینترنت، معرفی سرعت دسترسی E1 و سایت شرکت است.

مشخصات و نتایج

  • بخاطر نصب تابلو در فضای آزاد و جلب نگاه بیننده از رنگ قرمز حاکم در پس زمینه استفاد شد.
  • لوگوی رسا با رنگ متضاد بصورت سه بعدی (با استفاده از امکان Extrude در CorelDraw) طراحی گردید.
  • یک سمبل گرافیکی بصورت Pointer ماوس روی آرم رسا بیننده را برای مشاهده سایت دعوت می کند.
  • با توجه به نوع خدمات شرکت سفارش دهنده، فضای حاکم بر کل کار محیطی مدرن و سریع را تداعی میکند.
فرم جستجو
large desktopdesktoptabletphone © royagar.com