پوستر دوره آموزشی نقد فیلم خانه شهریاران

برای سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

  • سفارش دهنده:ستاد کارآفرینی تهران و مرکز رشد و توسعه کارآفرینی فناوریهای نوین منطقه دو
  • تاریخ:25 مرداد ماه 1377
  • مسئولیت:طراح

پوستر معرفی دوره های آموزشی نقد فیلم خانه شهریاران جوان

اهداف

طراحی پوستری برای معرفی دوره های آموزشی نقد فیلم به زبان انگلیسی توسط خانه شهریاران جوان منطقه 2 تهران.

مشخصات و نتایج

  • تصویر غالب پوستر، نگاتیوهای فیلم است که سریعترین نماد برای انتقال هدف پوستر بوده و با استفاده از عنوان و توضیحات انگلیسی روی زبان نقد فیلم تاکید شده است. کل این پوستر با استفاده از نرم افزارPhotoshop طراحی شد.
  • متأسفانه بدلایل مسائل داخلی موسسه سفارش دهنده، این پوستر به مرحله چاپ نرسید!
فرم جستجو
large desktopdesktoptabletphone © royagar.com