لوگوی شرکت فنی مهندسی کشاورزی زرین دشت

لوگوی شرکت فنی مهندسی کشاورزی زرین دشت، طرح اول لوگوی شرکت فنی مهندسی کشاورزی زرین دشت، طرح انتخاب شده لوگوی شرکت فنی مهندسی کشاورزی زرین دشت، طرح سوم لوگوی شرکت فنی مهندسی کشاورزی زرین دشت، طرح چهارم لوگوی شرکت فنی مهندسی کشاورزی زرین دشت، طرح پنجم لوگوی شرکت فنی مهندسی کشاورزی زرین دشت، طرح ششم

خصوصیات

شهرستان شهریار زمانی قطب تهیه مرکبات کشور بود، ولی به دلیل مشکلاتی که کشاورزان این منطقه با آن دست به گریبان هستند کشاورزی این منطقه رونق خود را از دست داده است. شرکت زرین دشت که توسط مهندسانی جوان و دلسوز تاسیس شده است با هدف آشنایی کشاورزان این منطقه با علوم روز کشاورزی و یاری آنان در زمینه های مدیریت کشت و مشاوره و تهیه ملزومات کشاورزی و دامپروری آغاز به کار کرده است.

اهداف

طراحی لوگوی شرکت فنی مهندسی کشاورزی زرین دشت.

مشخصات و نتایج

بیشتر مخاطبان این شرکت باغداران شهرستان شهریار هستند. بنابراین در تمام لوگوهای پیشنهادی سعی شد از نماد باروری، سر سبزی، رشد و امید در غالب بکارگیری تصویر درخت، زمین های کشاورزی سرسبز، محصول و طلوع خورشید استفاده شود. در نهایت سفارش دهنده طرح دوم را به عنوان لوگوی شرکت انتخاب کرد.

فرم جستجو
large desktopdesktoptabletphone © royagar.com