ست اداری شرکت فنی مهندسی کشاورزی زرین دشت

ست اداری طراحی شده برای شرکت فنی مهندسی کشاورزی زرین دشت کارت ویزیت شرکت فنی مهندسی کشاورزی زرین دشت، طرف اول کارت ویزیت شرکت فنی مهندسی کشاورزی زرین دشت، طرف دوم طرح پاکت طراحی شده برای شرکت فنی مهندسی کشاورزی زرین دشت سربرگ شرکت  فنی مهندسی کشاورزی زرین دشت

خصوصیات

شهرستان شهریار زمانی قطب تهیه مرکبات کشور بود، ولی به دلیل مشکلاتی که کشاورزان این منطقه با آن دست به گریبان هستند کشاورزی این منطقه رونق خود را از دست داده است. شرکت زرین دشت که توسط مهندسانی جوان و دلسوز تاسیس شده است با هدف آشنایی کشاورزان این منطقه با علوم روز کشاورزی و یاری آنان در زمینه های مدیریت کشت و مشاوره و تهیه ملزومات کشاورزی و دامپروری آغاز به کار کرده است.

اهداف

طراحی ست اداری شرکت فنی مهندسی کشاورزی زرین دشت شامل مهر، کارت ویزیت، سربرگ و پاکت بر پایه لوگوی انتخابی شرکت.

فرم جستجو
large desktopdesktoptabletphone © royagar.com