لوگوی شرکت توسعه گردشگری کاروانسرای پارس

برای شرکت سرمایه گذاری عظام

لوگوی شرکت توسعه گردشگری کاروانسرای پارس، بر پایه طرح لوگوی شرکت سرمایه گذاری غدیر لوگوی شرکت توسعه گردشگری کاروانسرای پارس، طرح دوم لوگوی شرکت توسعه گردشگری کاروانسرای پارس، طرح سوم لوگوی شرکت توسعه گردشگری کاروانسرای پارس، طرح چهارم لوگوی شرکت توسعه گردشگری کاروانسرای پارس، طرح پنجم لوگوی شرکت توسعه گردشگری کاروانسرای پارس، طرح ششم لوگوی شرکت توسعه گردشگری کاروانسرای پارس، طرح انتخاب شده لوگوی شرکت توسعه گردشگری کاروانسرای پارس، طرح هشتم لوگوی شرکت توسعه گردشگری کاروانسرای پارس، طرح نهم

خصوصیات

توسعه ی گردشگری کاروانسرای پارس تلاش می کند طعمی تازه از سفر را به ذائقه ی گردشگران ایرانی و خارجی بچشاند.
آن گونه که ایرانی های باستان به آسایش سفر در کاروانسرا آگاه بودند، این مجموعه به یاری شرکت های هتل های زنجیره ای آریا آلاو و سرمایه گذاری غدیر، می کوشد در مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی مدرن و نوین پارس، آیین مهمان نوازی را به جای آورد و برای بیشتر دیدن و لذت بردن از ایران، در جاده های مخملین و ابریشمی دوردست خیال، طرحی نو در اندازد.

اهداف

طراحی لوگو برای شرکت توسعه گردشگری کاروانسرای پارس که دارای خصوصیات ایجاد حس پویایی، حرکت به جلو، قدرت و کاربرد پذیری برای مصارف گوناگون باشد.

مشخصات و نتایج

  • با توجه به اینکه این شرکت از زیر مجموعه های شرکت سرمایه گذاری غدیر است، نیاز ابتدایی کارفرما، استفاده از عناصر بصری لوگوی شرکت سرمایه گذاری غدیر بود. به همین خاطر طرح اول بر این مبنا طراحی گردید. در این طرح با استفاده از همان نمادهای طرح غدیر (که خود بر پایه طرح مجموعه مادر، یعنی بانک صادرات طراحی گردیده) سعی شد که بصورت نمادین به حجره های یک کاروانسرای قدیمی اشاره شود. از فرم دایره طرح غدیر (نماد پول در لوگوی بانک صادرات) برای نمایش خورشید که نماد بصری حاکم در بیابان است استفاده شد.
  • با در نظر گرفتن نام شرکت، خدماتی که عرضه می کند، شرایط جغرافیایی و تاکید کارفرما برای استفاده از نماد جاده، تحقیقاتی در مورد نوع معماری کاروانسراهای بین جاده ای در ایران قدیم صورت گرفت و نتیجه در بکارگیری نمادهای برگرفته شده از این فضاها و ترکیب آن با خصوصیات یک لوگوی مدرن امروزی در قالب طرحهایی متفاوت عرضه گردید.
  • لازم به ذکر است که راهنمایی های خود کارفرمای محترم این پروژه، در دستیابی به طرح مناسب (طرح هفتم) بسیار سازنده و مفید بود.
فرم جستجو
large desktopdesktoptabletphone © royagar.com