لوگوی آکادمی زبانهای خارجی معرفت

برای آکادمی زبانهای خارجی معرفت

شعار های تبلیغاتی پیشنهادی برای آکادمی زبانهای خارجی معرفتلوگوی آکادمی زبانهای خارجی معرفت، طرح اوللوگوی آکادمی زبانهای خارجی معرفت، طرح دوم لوگوی آکادمی زبانهای خارجی معرفت، طرح سوم لوگوی آکادمی زبانهای خارجی معرفت، طرح انتخاب شده

خصوصیات

موسسه زبانهای خارجی معرفت، موسسه ای معتبر است که در غالب چندین شعبه در تهران، شهریار و اندیشه آموزش دوره های IELTS،TOEFL ،CPE ،CAE ،FCE ،PET و KET را توسط اساتید مجرب به عهده دارد.

اهداف

طراحی لوگوی موسسه زبانهای خارجی معرفت. برای تشویق مخاطبان موسسه که قشر جوان جامعه را تشکیل می دهند نیاز به طراحی طرحی مدرن و گویا بود تا ضمن ایجاد انگیزه و جذابیت برای آنها به طرحی متفاوت با موسسات مشابه در منطقه رسید.

مشخصات و نتایج

  • برای شعار تبلیغاتی مجموعه بر پایه جمله معروف "A new Language is a New Life" (طرح اول) به چند جمله پیشنهادی رسیدیم که در نهایت جمله اول انتخاب و در لوگو و ست اداری موسسه بکار گرفته شد.
  • در طرح انتخابی سعی شد با استفاده از حروف ساده الفبای انگلیسی به جای تصاویر کلیشه ای کتاب و کره زمین، بر پایه حروف ابتداییMarefat Language Academy به یک لوگو تایپ ساده و مدرن برسیم.
  • در این طرح بخوبی از رنگهای شاد برای افزودن به جذابیت بصری لوگو استفاده شده است.
فرم جستجو
large desktopdesktoptabletphone © royagar.com