پیکتوگرام شرکت تولید و بسته بندی به پک

  • سفارش دهنده:شرکت تولید و بسته بندی به پک
  • تاریخ:؟
  • مسئولیت:طراح

پیکتوگرام شرکت بسته بندی به پک، طرح انتخاب شده پیکتوگرام شرکت بسته بندی به پک، طرح دوم لوگوتایپ شرکت بسته بندی به پک، طرح سوم

خصوصیات

شرکت تولید و بسته بندی مواد غذایی به پک با هدف تولید و بسته بندی مواد غذایی با کیفیت و طرحی متمایز آغاز به کار کرد و بعد از تغییراتی، بخاطر مشکلات بوجود آمده از ادامه کار بازماند.

اهداف

طراحی لوگوی تصویری نمایش دهنده بسته بندی در صنایع غذایی.

مشخصات و نتایج

  • نام این شرکت بعدها به پاک بهان تغییر کرد که در نتیجه لوگو تایپ این طرح تغییر کرد.
فرم جستجو
large desktopdesktoptabletphone © royagar.com